Øksnes historielag
Kart over en del av Øksnes. Stilt til disposisjon av Johan Borgos

Til Hovedsiden 

Tegnforklaring:

Åpne firkanter er våningshus på gårder eller gårdparter,
Fylte firkanter er "offentlige hus", for eks. Sommarøy skole.
Åpne trekanter er husmannsplasser (se Vorneset!),
Fylte trekanter er rorbuer og lignende (se Kjækholmen).

Til Hovedsiden 

Denne siden ble oppdatert 28. sept. 2014