Øksnes historielag - Årsmelding 2011.

Til Hovedsiden 

1. Styrets sammensetning og arbeid

Styret har siden årsmøtet 25. mai 2011 bestått av følgende:
Ivar Ulriksen – leder
Paul Hals – nestleder
Kjersti Øvergård – sekretær
Leif Henriksen – kasserer
Toril Henriksen – styremedlem

Varamedlemmer har vært:
1. Jan Einar Andersen
2. Alvin Martinsen
3. Ole Vangen

2. Medlemstall

Medlemstallet er ved årsskiftet 2011/12 ca. 115 medlemmer. Medlemstilgangen for 2012 synes å være god.

3. Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.

Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:
Yngvar Gustavsen (leder)
Jarle Meløy
Kjersti Øvergård
Rigmor Meløy
og Svein Arne Nilsen
Varamedlem:
Gudrun Rasmussen.

Trykkingen/setting har i 2011 blitt utført av Nordahls trykkeri, Sortland.
Leddiken kom i 2011 med en endret omslagside.
2011 utgaven ble godt mottatt og vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger.

4. Øvrig aktivitet.

Aktiviteten dette året har vært omtrent som foregående.
Bl a. har Laget deltatt ved 200 års markeringa av M.B. Landstad og 250 års markeringa av Anders Brønlund.
I månedsskiftet november/desember var vi på en befaring av naustet på Sandset. Dette er i dårlig forfatning og vi må bestemme hva som skal skje videre med det.

5. Samarbeid med andre.

Øksnes historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.
Det har ikke skjedd noe mer i det påtenkte samarbeid mellom historielagene i Vesterålen.
Historielaget er også representert i en komite for bevaring av kirkegårdsminner.

6. Lagets økonomi

Lagets økonomi er god.

7. Utfordringer

Styret har flere forslag/planer for aktiviteter i kommende år:

Blant annet:
Tur Jennestad - Holm, (gruvene og handelsstedet).
Tur Vikeidet, (krigsminner)
Tur Kjækholmen
Tur Skåltofta, (Nord-Norges nest lengste langhus)
Tur Alsvåg – Stø
Tur Vestbygda, (rundtur)
Tur Sørsand/Våje, (historia rundt gårdene)
Denne siden ble oppdatert 30. april 2012