Øksnes historielag - Årsmelding 2012.

Til Hovedsiden 

1. Styrets sammensetning og arbeid

Styret har siden årsmøtet 22. april 2012 bestått av følgende:
Ivar Ulriksen – leder
Paul Hals – nestleder
Kjersti Øvergård – sekretær
Leif Henriksen – kasserer
Toril Henriksen – styremedlem

Varamedlemmer har vært:
1. Hilde Hansen
2. Alvin Martinsen
3. Ole Vangen

2. Medlemstall

Medlemstallet er ved årsskiftet 2012/13 ca. 175 medlemmer. Laget har gjennomført en effektiv vervingskampanje i 2012. Det har resultert i en netto økning på ca. 60 medlemmer. På Kystmessa, hvor vi deltok fikk vi 54 nye medlemmer.

3. Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.

Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:
Yngvar Gustavsen (leder)
Jarle Meløy
Kjersti Øvergård
Rigmor Meløy
og Svein Arne Nilsen
Varamedlem:
Gudrun Rasmussen.

Trykking/setting har i 2012 blitt utført av Nordahls trykkeri, Sortland.
Året før ble det forsøksvis foretatt endel endringer. Bl.a. endret omslagsside, samt flere fargesider. Dette ble godt mottatt og vi har fortsatt med det nye design. Men som kjent er innholdet det viktigste, og i så måte har "Leddiken" holdt samme høye standard som tidligere.
2012 utgaven ble godt mottatt og vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger.

4. Øvrig aktivitet.

Aktiviteten dette året har vært omtrent som foregående.
Bl a. har Laget arrangert en guidet tur fra Alsvåg til Stø den 16. juni. Vi var også involvert i "Kryss Gavlfjorden 2012" sammen med bl.a. Øksnes kommune, Øksnes kystlag og "Fortellerdagan i Vesterålen" Begge arrangementene fikk bra oppslutning. Ikke minst på grunn av dyktige lokale guider.
Laget har sponset prosjektet på Kjækholmen med 2 benker.
Det er opprettet hjemmeside for laget. Her finner en også lagets e-post adresser. Det er også etablert en side på Facebook.
Naustet på Sandset har fått nye takplater til erstatning for dem som ble tatt av uværet i 2011. Det er ikke avgjort hva vi videre skal gjøre med det.

5. Samarbeid med andre.

Øksnes historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.
Det har ikke skjedd noe mer i det påtenkte samarbeid mellom historielagene i Vesterålen.
Historielaget er også representert i en komite for bevaring av kirkegårdsminner.

6. Lagets økonomi

Lagets økonomi er god.

7. Utfordringer

Styret har flere forslag/planer for aktiviteter i kommende år:

Blant annet:
Tur Jennestad - Holm, (gruvene og handelsstedet).
Tur Vikeidet, (krigsminner)
Tur Skåltofta, (Nord-Norges nest lengste langhus)
Tur Vestbygda, (rundtur)
Tur Sørsand/Våje, (historia rundt gårdene)

Mulighet for bok om industri i Øksnes
Tur Gåsøya og BeinøyaDenne siden ble oppdatert 22. april 2013