Øksnes historielags årsskrift - "Leddiken"

   Øksnes historielag har hvert år siden starten i 1980 gitt ut årsskriftet "Leddiken". Dette er vårt medlemsblad, og distribueres gratis til alle medlemmene.
Leddiken kommer normalt ut i siste halvdel av november. Forsiden, som ble brukt uendret i 31 år, ble tegnet av Valborg Gamlesæter. Det er blitt fortalt at daværende museumsbestyrer, Ivar Toften, satt modell.
Disse to var blant stifterne av laget 29/2 1980.
Fra og med Nr 32 ble det gjort en endring av forsiden, men hovedmotivet er fortsatt det samme
Fra og med nr 2 (1981) er det annonser i Leddiken. De ble i mange år ledsaget av gamle fotografier som passet til annonsen. Disse fotografiene ble skaffet tilveie av Museum Nord (Øksnes bygdemuseum) samt av private. Det er mange interessante bilder blant dem.

Hva er en leddik?
Om du ser på forsidebildet som har preget bladet i alle år, så ser du at det sitter en "kaill" og leser. Han har ei åpen kiste ved siden av seg. Nede i kista er det et lite rom hvor småsaker kunne oppbevares. Det er en leddik.

Alle Nr. av "Leddiken" kan fortsatt skaffes. Henvendelse til Kasserer

Postadresse: Øksnes historielag, Postboks 509, 8439 MYRE


Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019   


Innholdsfortegnelse Leddiken 2020
   
Forfatter Artikkelnavn Omhandler Side
Yngvar V. Gustavsen Forord 5
Hans Lind Feske Dikt 6
Hans Lind Sjyver Dikt 7
Guttorm Nilsen
og Eli Reinholdtsen
Vinterfiske i Nyksund Fortelling 8
Halvard Toften
og Yngvar Gustavsen
Jarle Meløy 1934 - 2020 Minneord 17
Guttorm Nilsen Sanking av måsegg på Vottestad Fortelling 18
Willy Vestå Prisverdig opus 15 fra Borgos Bokomtale 19
Johan Borgos Rett prest til rett tid Erik Andersen Thormodsæter 20
Linda Rasmussen Kunstnerportrettet Årets Nordlandsperle 23
Johan Borgos Løytnant, lærer og dikter Laurits Larsen 26
Yngvar V. Gustavsen Storkjefta nordlendinger Bokomtale 28
Yngvar V. Gustavsen Støa, mer enn en landingsplass - del 1 Båtstøer i Øksnes 29
Rolf Hermansen "Nordahl Persa" 35
Yngvar V. Gustavsen Handel med Bergen Historisk 41
Johan Borgos Ei skatteliste fra 1773 46
Halvard Toften 50-årsgaven Humor i Øksnes 49
Linda Rasmussen Mainn har ikje meir artig enn mainn laga sjøl   Humor i Øksnes 50
Odd Lillejord 2 korte historier fra Steinlandsfjorden Humor i Øksnes 51
Ivar Ulriksen Whisky til besvær Humor i Øksnes 52
Odd Lillejord Da Anda fyr ble automatisert Fyrhistorie 54
Evy Brun Strikkemaskin fra krigen fortsatt i bruk 57
Yngvar V. Gustavsen Verden i vikingetiden Om vikinghøvdingen Ottar 58
Yngvar V. Gustavsen Historia om Øksnes-folket
- et storverk om Øksnes
Bokomtale 61
Styret Hilsen fra Øksnes Historielag Takk til forfatteren, Halvard Toften   62
Laurits Karolius Larsen   Eventyrlandet Dikt 43
Odd Lillejord Øksnes Historielag Årsmelding 2019 54
41. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019    Til toppen av siden   Innholdsfortegnelse Leddiken 2021
   
Forfatter Artikkelnavn Omhandler Side
Yngvar V. Gustavsen Forord 5
Marianne Meløy, Ragnhild Risnes     Så kaster jeg mitt snøre ut Dikt (sang) 6
Marianne Meløy Å bli satt på kartet 7
Halvard Toften Ingeborg Mikkelsdatters legat 8
Halvard Toften Ingeborgs evige gave Om forestillinga 10
Halvard Toften Julemelet En utvidet historietime 12
Halvard Toften Ingeborgs legat Om forestillinga 14
Halvard Toften Beste "Ingeborg-brødet" 15
Johan Borgos Kollektiv resursforvaltning Historisk 16
Bjarne Koren Nordlandspresten Kristian E. Koren 20
Eli Reinholdtsen Til USA fra Øksnes Jakten på farfat Einar Marius Reinholdtsen (1889-1938)    28
Svein Steinland Bosettingen i Øvre Høydal og Vedhøggan på 1930-tallet     35
Halvard Toften Toften skole Kulturbastion i 50 år for bygda 40
Halvard Toften To anekdoter om presten Koren Humor 45
Ivar Ulriksen På kurbadet Humor 45
Yngvar V. Gustavsen Fortelleren Humor 46
Yngvar V. Gustavsen Støer - del 2 Mer enn en landingsplass 48
Leif Henriksen Pelsdyrnæringa i Øksnes Historisk 52
Yngvar V. Gustavsen Slutt på "djervhet og uvøren framtidstro" i bankens lokaler   Om bankene i Øksnes 57
Yngvar V. Gustavsen To årsmeldinger fra 1922 Om årsmelidinger fra ungdomslag 59
Odd Lillejord Hilsen fra Øksnes Historielag 63
Odd Lillejord Øksnes historielag Årsmelding m.m. 64
42. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019    Til toppen av siden   Innholdsfortegnelse Leddiken 2022
   
Forfatter Artikkelnavn Omhandler Side
Yngvar V. Gustavsen Forord 5
Molly Holm Prolog skrevet til Nordland fylkes fiskarlags årsmøte 1954 i Alsvåg    6
Redaksjonen Lynghild Martinussen rundet 100 år 8
Lynghild Martinussen Fisketur med fritidsbåten "Dag Ove" Dikt 9
Yngvar V. Gustavsen Lever og tran, mer enn et biprodukt Om tranproduksjon i Øksnes 10
Yngvar V. Gustavsen Tinden Et handelssted som blir tatt vare på 18
Eli Reinholdtsen Andreas Sjøthun (1846-1927) Fra vann og brød i Bergen til fiske og familie i Øksnes 21
Finn Steen Lokalpolitisk virke i Øksnes kommune 1945 til 1990    29
Yngvar V. Gustavsen Miner som rak i land 32
Halvard Toften Interessant saga-seminar (på Trondenes og Bjarkøy) 36
Johan Borgos Ei sesjonsliste fra 1766 39
Leif Henriksen Branner i Øksnes fra 1934 og frem til i dag Del I (1934 - 1960) 43
Rolf Hermansen Gammelbutikken i Alsvåg 49
Knut A. Henriksen Smedsønnen Historien om Alsvåg Auto 53
Kim Terje Lien Johnsen    Radio Lien "Lokalradio" i Øksnes 57
Halvard Toften Smugdrikking i mørket Humor 61
Ivar Ulriksen Hos frisøren Humor 61
Sigve Hansen Hilsen fra Øksnes Historielag Betraktninger 63
Sigve Hansen Øksnes Historielag Om året som gikk 64
43. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019    Til toppen av siden   Innholdsfortegnelse Leddiken 2023
   
Forfatter Artikkelnavn Omhandler Side
Yngvar V. Gustavsen Forord 5
Johan Borgos Havet Om dikteren Laurits Karolius Larsen    6
Ivar Ulriksen Beinøya - engang et lite fiskevær fra Beinøya 8
Elisabeth Crawford Emil Edvardsen forteller fra Gåsøya 10
Elisabeth Crawford Minner fra Gåsøyas historie 12
Red. Sandset som et knutepunkt 23
Halvard Toften Kongens heder til Theodor Lind 24
Yngva V. Gustavsen Kongens heder til Ellen Bergitte Pedersen - legen vår    26
Halvard Toften Stor-Johan nedkjempet bjørnen 28
Hilde Johanne Hansen     Øksnes første hjemmehjelpssskole 30
Red. Før koronnaen - kopper 31
Yngvar V. Gustavsen Utvandring til Amerika Anna og Ivar Reinholdtsen 32
Johan Borgos Tre altertavler - tre tavlemalere 36
Halvard Toften Alsvåg kirke, 100 år Historikk 39
Yngvar V. Gustavsen Stor-Johan og hemmelighetene Bokomtale 45
Rolf H. Sørstrøm Litt om posten og postgangen på Tunstad utover 1900-tallet 46
Yngvar V. Gustavsen Øksnesværinger frister rorbuliv i Mehamn Med Finnmark Dagblad som kilde 52
Yngvar V. Gustavsen Et tilbakeblikk fra ei som var med i 1969 May forteller 55
Red. Senjafortelling fra 1920-tallet Humor 57
Kurt Karlsen Den rosa grisen med flosshatt Humor 58
Red. Pannekaka Humor 59
Yngvar V. Gustavsen Kongelig besøk i Vågan (Svolvær) Humor 61
Sigve Hansen Hilsen fra Øksnes Historielag Betraktninger 63
Sigve Hansen Øksnes Historielag Årsmelding med mer 64
44. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019    Til toppen av siden   

Denne siden ble oppdatert 19. november 2023