Øksnes historielags årsskrift - "Leddiken"

   Øksnes historielag har hvert år siden starten i 1980 gitt ut årsskriftet "Leddiken". Dette er vårt medlemsblad, og distribueres gratis til alle medlemmene.
Leddiken kommer normalt ut i siste halvdel av november. Forsiden, som ble brukt uendret i 31 år, ble tegnet av Valborg Gamlesæter. Det er blitt fortalt at daværende museumsbestyrer, Ivar Toften, satt modell.
Disse to var blant stifterne av laget 29/2 1980.
Fra og med Nr 32 ble det gjort en endring av forsiden, men hovedmotivet er fortsatt det samme
Fra og med nr 2 (1981) er det annonser i Leddiken. De ble i mange år ledsaget av gamle fotografier som passet til annonsen. Disse fotografiene ble skaffet tilveie av Museum Nord (Øksnes bygdemuseum) samt av private. Det er mange interessante bilder blant dem.

Hva er en leddik?
Om du ser på forsidebildet som har preget bladet i alle år, så ser du at det sitter en "kaill" og leser. Han har ei åpen kiste ved siden av seg. Nede i kista er det et lite rom hvor småsaker kunne oppbevares. Det er en leddik.

Alle Nr. av "Leddiken" kan fortsatt skaffes. Henvendelse til Kasserer

Postadresse: Øksnes historielag, Postboks 509, 8439 MYRE


Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019   


Innholdsfortegnelse Leddiken 2020
   
Forfatter Artikkelnavn Omhandler Side
Yngvar V. Gustavsen Forord 5
Hans Lind Feske Dikt 6
Hans Lind Sjyver Dikt 7
Guttorm Nilsen
og Eli Reinholdtsen
Vinterfiske i Nyksund Fortelling 8
Halvard Toften
og Yngvar Gustavsen
Jarle Meløy 1934 - 2020 Minneord 17
Guttorm Nilsen Sanking av måsegg på Vottestad Fortelling 18
Willy Vestå Prisverdig opus 15 fra Borgos Bokomtale 19
Johan Borgos Rett prest til rett tid Erik Andersen Thormodsæter 20
Linda Rasmussen Kunstnerportrettet Årets Nordlandsperle 23
Johan Borgos Løytnant, lærer og dikter Laurits Larsen 26
Yngvar V. Gustavsen Storkjefta nordlendinger Bokomtale 28
Yngvar V. Gustavsen Støa, mer enn en landingsplass - del 1 Båtstøer i Øksnes 29
Rolf Hermansen "Nordahl Persa" 35
Yngvar V. Gustavsen Handel med Bergen Historisk 41
Johan Borgos Ei skatteliste fra 1773 46
Halvard Toften 50-årsgaven Humor i Øksnes 49
Linda Rasmussen Mainn har ikje meir artig enn mainn laga sjøl   Humor i Øksnes 50
Odd Lillejord 2 korte historier fra Steinlandsfjorden Humor i Øksnes 51
Ivar Ulriksen Whisky til besvær Humor i Øksnes 52
Odd Lillejord Da Anda fyr ble automatisert Fyrhistorie 54
Evy Brun Strikkemaskin fra krigen fortsatt i bruk 57
Yngvar V. Gustavsen Verden i vikingetiden Om vikinghøvdingen Ottar 58
Yngvar V. Gustavsen Historia om Øksnes-folket
- et storverk om Øksnes
Bokomtale 61
Styret Hilsen fra Øksnes Historielag Takk til forfatteren, Halvard Toften   62
Laurits Karolius Larsen   Eventyrlandet Dikt 43
Odd Lillejord Øksnes Historielag Årsmelding 2019 54
41. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019    Til toppen av siden   


Denne siden ble oppdatert 30. oktober 2020