Øksnes historielags årsskrift - "Leddiken"

   Øksnes historielag har hvert år siden starten i 1980 gitt ut årsskriftet "Leddiken". Dette er vårt medlemsblad, og distribueres gratis til alle medlemmene.
Leddiken kommer normalt ut i siste halvdel av november. Forsiden, som ble brukt uendret i 31 år, ble tegnet av Valborg Gamlesæter. Det er blitt fortalt at daværende museumsbestyrer, Ivar Toften, satt modell.
Disse to var blant stifterne av laget 29/2 1980.
Fra og med Nr 32 ble det gjort en endring av forsiden, men hovedmotivet er fortsatt det samme
Fra og med nr 2 (1981) er det annonser i Leddiken. De ble i mange år ledsaget av gamle fotografier som passet til annonsen. Disse fotografiene ble skaffet tilveie av Museum Nord (Øksnes bygdemuseum) samt av private. Det er mange interessante bilder blant dem.

Hva er en leddik?
Om du ser på forsidebildet som har preget bladet i alle år, så ser du at det sitter en "kaill" og leser. Han har ei åpen kiste ved siden av seg. Nede i kista er det et lite rom hvor småsaker kunne oppbevares. Det er en leddik.

Alle Nr. av "Leddiken" kan fortsatt skaffes. Henvendelse til Kasserer

Postadresse: Øksnes historielag, Postboks 509, 8439 MYRE


Tilbake til hovedsiden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999


Innholdsfortegnelse Leddiken 1980
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Lover og oppgaver for Øksnes historielag
Formannen Øksnes historielag Årsberetning
Martin Karlsen, Strengelvåg En hymne til fiskarlaget i Øksnes Dikt
Kitty Toften Et par sagn fra Øksnes
Valborg Gamlesæter Den gamle Oppstadvæven
Ivar Toften Stormdagen 25. januar 1893
Trond Torgvær Nordlandsbåten Nordlandsbåtens opprinnelse og utvikling
Anker Gustavsen Fiske etter sild med landnot
Anne-Rita og Arnold Rødsand   På seiltur med fembøring
Valborg Gamlesæter Den, der vælger lærerkaldet Gamle krav til læreren
Kitty Toften Litt om mat i eldre tid Oppskrifter
Litteraturliste for artikkelen nordlandsbåten  
1. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1981
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1981 Forord
Valborg Gamlesæter Havet, dikt Om Olaus Fredrik Dreyer
Kitty Toften Giordemødre og Fødselshjælpersker Jordmortjenesten i Øksnes før 1900
Kilde: Øksnes Bygdemuseum   Budsjett for Øksnes herred 1884
Olav Meløy Fiskarliv og fiskarkår før i tida
B. Michelsen, Stokmarknes Nordlandskjempen Johan Arnt fra Alsvåg
Lydolf Lind Meløy Solemerker og soltid
Eliot Steffensen Sugdragets sang Dikt - og bakgrunnen for diktet
Ivar Toften Russehandel i Øksnes Ca. 1875-1914
Amund Helland Heksa på Vinje Sagn, nedskrevet i 1908
Ukjent Barnesull Barnerim fra Vesterålen v/Edv. Ruud
Kilde: Øksnes Bygdemuseum En tragedie fra år 1799 Om Amund Joensen
Langenes skytterlag Litt historikk
"Skogsøens skytterlag" Litt historikk
Flere Fremtidsønsker Sakset fra Øksnes og Langenesposten 1932
Firmaet A.B. Nielsen, Stø (1880-1917) Historikk
Martin Karlsen, Strengelvåg Fyret Dikt
Johan Borgos Kem sørga over Sørsand Dikt
Trond Torgvær De første dampskip i rutefart i Nord-Norge
Ivar Toften Nyksund Noen gamle fortellinger
G.H.J. Sjørøverne i Delpen Sagn
V/Valborg Gamlesæter Noen dikt av Olaus Fredrik Dreyer
Den sorte Død i Øksnes Sagn
Presten med svartebogen Sagn om Hr. Morten Thuesøn
Edv. J. Ruud jr. Tuftefolket i Vestervika Sagn
Edv. J. Ruud jr. Nykksund-otteren Sagn
Reidar Bertelsen Små tanker om store ting, i potetlandet på Gisløya   Aktuelt
2. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1982
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1982 Forord
Johan Borgos Kjære Markor! Forsking i brevs form
Alfhild Reinholdtsen Torvesjau i eldre tider Minner fra barne- og ungdomstid på Kroknes
Frithjof Hermansen Farveger i gamle Langenes kommune ved århundreskiftet  
Valborg Gamlesæter   Navneduker Gammelt kunsthandverk
Kitty Toften Skiftet etter Karen Svensdatter, Alsvåg
Firma Andreas Nielsen, Stø Del 2
Johan Borgos Samene i Øksnes
Valborg Gamlesæter Anna Knudsen, Vinje
Ivar Toften To enestående redningsmenn i Øksnes Om Torstein Reinholdtsen, Kroknes og Fredrik Arntzen, Vottestad
Ivar Toften Regattaen i Vardø 1896 Historisk
3. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1983
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1983 Forord
Trond Torgvær Jektefart mellom Nord-Norge og Bergen
Ivar Toften Litt om fartøyer, redere, skippere og styrmenn   Om jektefarten i Øksnes
Ivar Toften En særegen personlighet Om Lars Joensøn, same
Johan Borgos Prestenes manntall 1666
Johan Borgos Omkomne på sjøen før år 1800
Harald Storvik Melkeproduksjon og husdyrbruk i vår fortid
Elisif Jensen Da Vestbygda var en del av Øksnes
Lydolf Lind Meløy   Den gamle gården Meløya
Lydolf Lind Meløy To brev fra rundt år 1900
Marie Eriksen Et lite utvalg av kakeoppskrifter Fra hennes "Opskriftsbog"
4. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1984
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1984 Forord
Fridtjof Hermansen Johan Arnt Bredesen og hans samtid
Valborg Gamlesæter   Ei gammel rye Gammel husflid, "Langenesrya"
Valborg Gamlesæter Gemene Sengeklæder som folk ligger udi
Lydolf Lind Meløy Ord og ordtak som lever
Johan Borgos Fogdens manntall i 1701
Johan Borgos Omkomne på sjøen 1800-1849
Rigmor Meløy Langenesværingen Oskar J.W. Hansen Anerkjent billedhugger i USA, lite kjent i sin egen heimbygd
Trond Torgvær Fra trestamme til nordlandsbåt Nordlandsbåtens utvikling
Harald Storvik Jordbruksdrifta fra begynnelsen av dette århundre   fra ca 1900
Harald Storvik Fortelling fra havet Oskar Hansen, Kavåsen forteller
Johan Borgos Barkestad fjærding Historikk
Lydolf Lind Meløy Rim og regler hørt som barn
Svein Hansen Reisen til gamlelandet Peter Fagervold - 104-årig norsk-amerikaner på besøk i Øksnes
5. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1985
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1985 Forord
Einar Lothe Den nye dag Juledikt fra 1942
Gregus Bjørnstad Erindringer og inntrykk fra skolearbeidet i Øksnes   1890-1928
Olav Martinussen En sjøværsdag for 60 år siden slik en skårunge opplevde den
Harald Storvik Episoder fra fiskehavet fra 1926
Valborg Gamlesæter Forsamlingshuset ZOAR
Trond Torgvær Kveita En spesiell fisk
Lydolf Lind Meløy Ord som lever, ordtak, regler og rim
Andreas Nielsen Langenes skytterlag Historikk
Trond Torgvær Naust Om byggemåter etc.
Yngvar Gustavsen/Arne Danielsen   Sandsetbåten Båt som eies av Øksnes historielag
Yngvar Gustavsen/Arne Danielsen To forlis
Johan Borgos Bortkomne på sjøen 1850-1875
6. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1986
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1986 Forord
Yngvar Gustavsen "Bjørnhola" i Steinlandsfjorden
Gunvald Berg Hansen Den gamle stien Om en gammel veiforbindelse
Harald Storvik Gamle ferdselsveger
Hilde Johanne Hansen Barnekultur i Øksnes Skjell og andre lekesaker
Olav Martinussen En syketransport under krigen Fra Vesterålen til Sandnessjøen
Yngvar Gustavsen/Arne Danielsen   Normann Nilsen Fra 2. verdenskrig
Lydolf Lind Meløy Ordtak som lever i minnet
Atle Wallan Om Sørsand og Voje
Svein Hansen Lars Standahl Lærer og lokalpolitiker
Ivar Toften Alderen på Øksnes og Langenes kirker Er kirkene eldre enn hittil antatt?
Svein Hansen Jul før i tida
Trond Torgvær Kniven Knivens utvikling
Ivar Toften Kjært barn har mange navn Om båtnavn
Yngvar Gustavsen Med "Saga Siglar" rundt Langenes Reportasje
Oversikt over tidligere årganger av Leddiken  
7. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1987
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1987 Forord
Oddbjørg Eide Knæpte heinder Dikt
Ivar Toften Formannskapsloven av 14. januar 1837 Innføringa i Øksnes
John Pettersen Minner fra krigen i Norge 1940
Oddmund Rødsand Kokkglunten på rorbua for 60 år siden
Kitty Toften Minner fra okkupasjonstida
Lydolf Lind Meløy Bildespråk, ord og utrykk frå heimgrender
Gunvald Berg Hansen   En gammel boplass Fra Kjeipen (under Finjord)
Trond Torgvær Tang og Tare, en viktig resurs i fortid og nåtid
Hilde Johanne Hansen Draugen, Havmannen og Marmælen Folketro
Lothar Hansen Skjellgraving
Yngvar Gustavsen Méder
Andreas Nielsen Olaus Fredrik Dreyer Om Olaus og hans diktning
Hjalmar Welhaven Skityper og modelski
Molly Holm Minner fra konfirmasjonstiden 1938
Svein Hansen Sommerseilas på Vestfjorden med jekta "Pauline"   Reportasje
8. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1988
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Leddiken 1988 Forord
Valborg Rasmussen Anekdote
Johan Jakobsen Minner fra stormdagen den 25. januar 1893
Johan Borgos Omkomne på havet 1875-1899
Arne Danielsen/Yngvar Gustavsen En fiskerveteran Om Petter Nilsen, Øksnes
Gunvald Berg Hansen På Lofotfiske 1934
Peder Pedersen Da presten var med i fiskeryrket Vinteren 1927
Kitty Toften/Anne Rita Rødsand Ordtak, ord og utrykk
Rigmor Meløy Kjerringa, ho e mainnbisk og høgg etter alle Ordtak, ord og utrykk
Anne Rita Rødsand Huldrehistorier fra Stavdalen Fra 1857
Kitty Toften Huldra
Harald Storvik Utmarkslåtta Beskrivelse
Yngvar Gustavsen Méder. Sørsandhavet
Arne Danielsen/Yngvar Gustavsen   Historia om Barkestad Slipp og Mek. Verksted på Barkestad
Harald Storvik Skomakeren Om Ola Kleveland i Romsetfjorden
Signe Melling Karlsen Som nyutdannet lærer til Øksnes Fra 1926
Andreas Nielsen Stø idrettslag gjennom 20 år Historikk
Svein Hansen Befolkning, bosetting og økonomi i Barkestad og Langenes fjerdinger 1700-1820   Johan Borgos' hovedfagsarbeide. Omtale
Trond Torgvær Bygdebok for Øksnes Om arbeidet med denne
Innholdsfortegnelse over tidligere nr av Leddiken
9. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999Innholdsfortegnelse Leddiken 1989
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Yngvar Gustavsen Forord
Rolf Eilertsen Øksnes historielag Hva som har skjedd siden laget ble stiftet
Targei Rørtveit Bygda ved havet Dikt
Marius Dahl Johan Mikalsen, Yttervik Biografi
Ivar Toften Da Anna slapp fram til konfirmasjon Fortelling
Andreas Nielsen Et 45 års minne Om reising av bauta over omkomne fiskere i Langenes
Kitty Toften To huldrehistorier
Aagot Vik Eit 60-års minne Lærer på Gisløy
Anne Rita Rødsand Et lite gløtt i gamle dagers hushold og tradisjoner   Diverse oppskrifter
Et fraktbrev Kopi av fraktbrev fra 1907
Ole Anker Gundersen Daglig liv ved Finnvåg skole i "gamle dager"
Peder Pedersen Min konfirmasjonstid
Anne Rita Rødsand/Kitty Toften   Ordtak, ord og utrykk
Yngvar Gustavsen Noen bryllupstelegrammer fra 1904
Laura Andreassen Bånsull
Yngvar Gustavsen Olaus Martens Nicolaissen Kort biografi
Olaus M. Nicolaissen Floholmerne Sagn
Olaus M. Nicolaissen En nordlandsk stormdag Sagn
Olaus M. Nicolaissen Skipperen på Anda Sagn
Dagfinn Zwilgmeyer Fjerde sang fra "Petterdikt" Dikt
10. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999

Denne siden ble oppdatert 15. november 2013