Øksnes historielags årsskrift - "Leddiken"

   Øksnes historielag har hvert år siden starten i 1980 gitt ut årsskriftet "Leddiken". Dette er vårt medlemsblad, og distribueres gratis til alle medlemmene.
Leddiken kommer normalt ut i siste halvdel av november. Forsiden, som ble brukt uendret i 31 år, ble tegnet av Valborg Gamlesæter. Det er blitt fortalt at daværende museumsbestyrer, Ivar Toften, satt modell.
Disse to var blant stifterne av laget 29/2 1980.
Fra og med Nr 32 ble det gjort en endring av forsiden, men hovedmotivet er fortsatt det samme
Fra og med nr 2 (1981) er det annonser i Leddiken. De ble i mange år ledsaget av gamle fotografier som passet til annonsen. Disse fotografiene ble skaffet tilveie av Museum Nord (Øksnes bygdemuseum) samt av private. Det er mange interessante bilder blant dem.

Hva er en leddik?
Om du ser på forsidebildet som har preget bladet i alle år, så ser du at det sitter en "kaill" og leser. Han har ei åpen kiste ved siden av seg. Nede i kista er det et lite rom hvor småsaker kunne oppbevares. Det er en leddik.

Alle Nr. av "Leddiken" kan fortsatt skaffes. Henvendelse til Kasserer

Postadresse: Øksnes historielag, Postboks 509, 8439 MYRE


Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1990
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Ole Anker Gundersen Draumlandet mitt Dikt
Christine Holter (Kitty) Barndomsliv på Sunderøy
Edine Tharaldsen Amerikabrev skrevet 8. desember 1894  
Fredrik Andersen Brev til Amerika
Joh. Jacobsen Et trist minne Fra ulykkesdagen 20. januar 1888
Finn Myrvang Sagn og fortellinger
Lothar Hansen Damen Fortelling fra Grødset
Red. Krigstida 1940-1945 Generelt, samt et dikt av ukjent forfatter
Kitty Toften Hverdag og høytid i krigstida
Kitty Toften og Anne Rita Rødsand   Kriseoppskrifter fra krigstida
Reidun Johansen Fra Loppa til Alsvåg høsten 1944 Evakueringa av Finnmark
Rolf J. Jørgensen Skipnes, 1944-1945 Evakueringa av Finnmark
Gregus Bjørnstad Juledag på Øksnes Et tidsbilde fra begynnelsen av 1890-årene
Borghild Lothe "Velkommen til det forjettede land" Sykepleier ved sykestua i Øksnes
Kitty Toften og Anne Rita Rødsand Ordtak
11. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1991
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Herbjørg Wassmo Nyksund i Vesterålen En oppfordring
Leif With Dresstøyet Bestilling pr dikt
Valborg Gamlesæter Hvor nu kun står tilbake en smuldrende ruin   Nyksund
Arthur Hermansen En øksnesværings krigsopplevelser i 1940 Fortalt til Yngvar Gustavsen og Ivar Toften
Yngvar Gustavsen Det startet i Vornesset Om Evald Knudsen
Andreas Nielsen Om en huspoet som ble Øksnesværing Om Hans O. Aarbostad
Valborg Gamlesæter Linnet og blondebukser Gammelt handarbeide
Kitty Toften Ordtak
Kitty Toften Gamle ord som er ute av bruk
Red. Gamle bygninger i Øksnes Fra Husjord
Arne Danielsen/Yngvar Gustavsen   Petter Mikal Hansen (1827-1903)
Yngvar Gustavsen Redningsselskapet fyller år Historikk
Arnulf Stoltz 90 år siden Titran-ulykken
Andreas Nielsen Ragna Blytt Eriksen på Langenes
Leif M. Pettersen Alsvåg Mannskor, ein kulturfaktor Historikk
Kitty Toften Huldrer og andre overnaturlige vesen Historier
Olav Meløy Seilasen til Trøndelagsutstillingen Rapport fra turen i 1930
12. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1992
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Ivar Toften Minneord om Andreas Nielsen Nekrolog
Kitty Toften Kvinners liv og virke i det gamle Øksnes
Valborg Gamlesæter og Arne Danielsen   Kvinneportrett Møte med henny Kaspara Eriksen
Solbjørg Helland-Pedersen Barndomsminner 1940 - 1950
Ivar Toften Det eldste og det yngste fyret i Øksnes Fyr på Meløya og på Anden
Kitty Toften Ordtak, ord og utrykk
Kitty Toften Gamle værmerker
Valborg Gamlesæter og Arne Danielsen Fortellere i gamle Øksnes Ol'Bertin og sønnen Andreas
Leif With Petter-dikt Havna i Nyksund
Sverre Vallan Erindringer fra Nyksund i tiden 1910 - 1953  
Lothar Hansen Kveita Historie fra Grødset
Yngvar Gustavsen Gamle bygninger i Øksnes Finnvåg skole
Johan Borgos Forliset til "Jomfru Magdalena Helegunda" Historisk
Hugo Munthe-Kaas Landsatt i Hornet Fra 2. verdenskrig
Yngvar Gustavsen Minneplata i Vorneset Til minne og Peter Hansen og Evald Knutsen
Carl Olsens journal fra 1888 Fiskerioppsyn i 1888
13. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1993
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Bjørnulf Eide Prolog Dikt
Valborg Gamlesæter og Arne Danielsen   Då ho Ane Johanna i Myra var notbas Sann fortelling
Sigrunn Hansen Husmannskonen Jensine Karlsen Fra Langenes
Valborg Gamlesæter og Arne Danielsen En nittiåring ser tilbake Etter intervju med Alfred Hansen
Rønveig Lund Da han Lars Olsen ble vettskremt og meget sint
Atle Valland Gåsøya Historikk og bilder
Hanna Hellesvik Hyttesang Dikt
Trond Torgvær De første fyrløkter i Øksnes Historikk
Agnes Berg Kakeoppskrifter
Atle Valland Historien om en langenesværings omflakkende liv og hans tyvtokter i Namdalen   Historisk
Yngvar Gustavsen Torolf - fiskeren som sjøen glefste etter, men ikke fikk Om Torolf Eliot Buschmann
Harald Pedersen Fra Nesna til Sommarøy Minner fra krigen i 1940
Johan Borgos Skifter og skifteoppgør To skifter fra Myre
Finn Knutsen Tale ved bautasteinen på Øksnes Fra fiskernes dag i Øksnes 18. juli 1993
14. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1994
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Gunn Norbakk Minne til far Dikt
Jarle Meløy Evakueringshøsten 1944 Da Langenes kommunes befolkning økte med 30 %
Roald M. Jørgensen Krigsevakueringen høsten 1944 En evakuert forteller
Avisklipp fra krigen
Valborg Gamlesæter I tjeneste hos okkupasjonsmakten Intervju med Kåre Storvestre
Lydolf Lind Meløy Helg og høgtid i en god heim Fra slektsheftet "Øylandet"
Hyldningssang til mor Alfhild Dikt
Arnulf Wallan Brannen i Nyksund Søndag 10. juni 1934
De skadelidte fiskerne etter brannen i Nyksund Fra "Vesterålen", 10. juli 1934
Arnulf Wallan/ Valborg Gamlesæter   Smia i Nyksund Historikk
Valborg Gamlesæter Fra den tid da far sto i smia Om Waldemar Larsen
Valborg Gamlesæter Hva som skjulte seg bak det store svinghjulet i smia Historie fra 2. verdenskrig
Jan Einar Andersen M/K "Lykken" En båt med stil, sjel og en sjelden historie
Harald Rysst Et 50-års minne fra Hovden om M/K "Lykken"
Jan Einar Andersen M/K "Lykken" En bevaringsverdig båt med en spesiell historie
A. Tenvik KNM Narvik's tur til Vesterålen i desember 1944 Historisk
A. Tenvik Operasjon "Synnøve" Historisk
Jan Einar Andersen "Lykken's" tur fra Misvær til Barkestad - januar 1945  
Lydolf Lind Meløy Telefonselskapet "Øiland" Telefonen kon til Meløy og Gisløy
Johan Jakobsen/Julian Nilsen En høvedsmann og hans fembøring Om Kristoffer Danielsen
Yngvar Gustavsen Andreas Nilsen, Sommarøy Fortalt av Julian Nilsen
Johan Borgos Øksnes anno 1879 Nils Anthon Aalls beskrivelse
15. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1995
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Valborg Gamlesæter, Arne Danielsen, Pårørende   50 år med fred
Valborg Gamlesæter Intervju med Fredmund Bjørkly   Om kamphandlingene i 1940
Henrik Brun Kompaniets falne Fra kaptein Henrik Bruns dagbok
Henrik Brun Krigsdekorasjoner Fra kaptein Henrik Bruns dagbok
Lydia Røthe Arntzen Ansgar Hermansen om kamphandlingene i 1940
Ansgar Hermansen Sel er den fisker Dikt
Foto Soldat fra 1907 Halvdan Klo
Vilhelm Piene Gammelskolen i Øksnes Historikk
Fra skolehistorien i Øksnes Klipp fra gamle protokoller
Karen Hansen Min skolegang Fra Husjord Skole
Jan Pettersen Skolegangen vår i 20-åra fra Gisløy og Strengelvåg skolene
Skoleskyss Foto
Valborg Gamlesæter Lang og tro tjeneste Om Hanna Olsen
Johan Borgos Et slagsmål i 1723 Historisk
O Nicolaisen Finnegan Fra "Sagn og eventyr"
O. Nicolaisen Bjørneskatt Fra "Sagn og eventyr"
Lynghild Marthinussen Den skal tidlig krøkes Oppvekst på Meløya
Kristine Larsen Ho bestemor på Holm Om Ingeborg Bragstad
Valborg Gamlesæter Instøya intervju av Lydolf Bratland og Kristine Larsen
Lærer Bjørnstad Revyvise fra Tunstad fra 1924
16. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1996
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord
Daniel Nøys Juledikt
Bilde Jægta "Brødrene" i Nyksund
Valborg Gamlesæter Kroknes Intervju med Alfhild Reinholdtsen
Sverre Helland Ved mors grav Dikt
Henriette Jørgensen Evakueringen 1944 fra Gunnarnes Historisk
Ragna Hals Brekken Farmor Fru Eriksen på Langenes
Valborg Gamlesæter Korporlig refselse Fra Øksnes Lærerlags 75-års jubileum 1976
Valborg Rasmussen Hyllest til fjellet Dikt
Eilert Sundt Fra "Edruelighedstilstanden i Norge" Utdrag av rapport fra 1859
O. Nicolaisen Findingen Hentet fra "Fra Nordlands fortid"
O. Nicolaisen Lappekonen som var jordemoder hos de underjordiske   Hentet fra "Fra Nordlands fortid"
Johan I. Borgos Kommentarer til O. Nicolaisens historier
Skjalg Halmøy Tale på fiskernes dag 1996
Valborg Gamlesæter To alterduker fra Øksnes kirke Gammelt håndarbeide i tekst og bilder
Valborg Gamlesæter og Arne Danielsen   Ungdomslaget Nordlys i Finnvåg 100 år Historikk
Jarle Meløy Innsamling av radioapparater under 2. verdenskrig Historisk
Fritjof Fredriksen Gåsøya i 1918
Jarle Meløy Seinsommertur til Gåsøya Reportasje
Johan I. Borgos Litt om Gåsøyas historie
Rolf Eilertsen Et tidsbilde fra Langenesværet
Valborg Gamlesæter Bokmelding
Lydolf Lind Meløy Minne om mor og far Lydia og John Pettersen
Atle og Helga Klausen Austringen Historikk
Arnulf Vallan Dyktige sjøfolk
Johan I. Borgos Den aller eldste jordeboka fra 1626
17. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1997
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord Om årets Leddik
Olav Meløy Julebønn Dikt
Foto 50-års konfirmanter
Valborg Gamlesæter 82-årige Gunhild forteller fra sin oppvekst   Intervju med Gunhild Jensen
Leif M. Pettersen Arbeid og leik i 30-åra
Asbjørn Pettersen Minner fra de første år i Alsvåg idrettslag
Valborg Gamlesæter Jordbruk og husdyrhold i Nyksund
Abel Notkevich Krigsminne fra Kavåsen
Arne Danielsen De sto vakt Frithjof Dahl og Peder Helmer Olai Olsen
Jarle Maløy Bøker for Øksnesfolk Bokanmeldelse
Gregus Bjørnstad Paa folketelling i 1891 Fortelling nedskrevet i 1903
Valborg Gamlesæter Breifjellet Strengelvåg 1942 Bilde
Valborg Gamlesæter Emma Celius forteller Intervju
Inge Johansen Nøssingan Forbindelser over Gavlfjorden
Rolf Eilertsen Posten skal fram En liten nordnorsk posthistorie
Rolf Eilertsen Even Andreas Falch, Stø Fiskeripioner, handelsmann og postmann
Red. "Gård og slekt i Øksnes", bind 3 Bokanmeldelse
Jarle Meløy Uåret 1917 Et 80-års minne
Johan Borgos Tragedien på Hjellsand Om Dorte Mikkelsdatter. Historisk
Red. Slektsforskingskurs i Øksnes Bilde
Valborg Gamlesæter Gammelt håndarbeid Hardangersøm
Svein Hansen/Jarle Meløy   Tilbakeblikk på Morilds 60-årige historie Historikk
Valborg Gamlesæter Strengelvågungdom Bilde
Flere Humor i Øksnes
18. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1998
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Valborg Gamlesæter Leif Michailoff Pettersen Minneord
Bjørnulf Eide Nyttårstanker Dikt
Kitty og Ivar Toften Alsvåg kirke - 75 år Historikk
Oskar Larsen Til Alaska i min fars fotspor Reiseskildring
Arne Danielsen Livet på Sandset sommeren 1940
Rolf Eilertsen Posten skal fram (del 2) Posten i Øksnes
Johan Borgos Naversbora - en samisk kjernegård Historikk
Valborg Gamlesæter Velkommen i urbefolkningen
Yngvar Gustavsen På tur til Naversbora Tur 7. juni 1998
Rigmor Meløy Ærfuglen - øyfolkets "husfugl"
Valborg Gamlesæter En gammel underkjole Gammelt håndarbeide
Gisle Røthe "Vær sterk i nød og tro i død" Fra en gammel minnebok
Foto 50-års konfirmanter i Øksnes
Valborg Gamlesæter   Kunstneren Konvald Amundsen fra Nærøya   Historisk m/noen av bildene hans
Johan Borgos Aslak Bolts jordebok klipp fra boka
Jarle Meløy Glimt fra jordbrukshistoria for Øksnes
Marianne Pettersen Bruksnr. 4 på Klo Basert på intervjuer
Oddmar Eide Da de kom og henta far Minner fra andre verdenskrig
Valborg Gamlesæter Minner fra fiskerlivet Torstein Olsen forteller
Flere Sagn og fortellinger fra Øksnes
Flere Humor i Øksnes
Jarle Meløy Kulturminnedagen i Øksnes 1998 Bilder
19. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009Innholdsfortegnelse Leddiken 1999
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Jarle Meløy Forord Leddiken 20 År
Einar Lothe Den store glede Dikt
Arne Danielsen Nyttårsaften 1899 På besøk i Øksnes kirke
Jarle Meløy Ivar Toften 80 år Hilsen fra Øksnes historielag
Jostein Rørtveit Skipnes fiskvær på 1900-tallet Om livet på Skipnes
Anne Marie Risbøl Mi slekt på Skipnes for 100 år siden
Valborg Gamlesæter Indre Langenes Sanitetsforening Historikk
Roar Harberg Orkan utenfor Langenes 1907 Fiskerbåten "Signal" og redningsskøyta "Bergen" forliser
Helene Olsen En barsk dame i en mannsdominert tid   Om Ane Johanne i Myra (Sandset)
Foto Fra det gamle album Santalmisjonsforeninga på Strengelvåg ca 1935
Johan Borgos Gammel i gamle dager Om det å bli gammel
Sverre Gamlesæter Et Leylighedsdigt Dikt
Valborg Gamlesæter Navneduk Sydd av Liss Knudsen, Strengelvåg
Gisle Røthe "Gid jeg var langt borte" om kommuniksjon
Johan Borgos Hva skal barnet hete Om navn til forskjellige tider
Foto Fra det gamle album Gruppebilde fra Strengelvåg 1920-tallet
Ole Nymoen v/Jarle Meløy   På sangerstevne på Andenes 1935 Referat
Sverre Albrigtsen Nyksundfolket tok godt imot oss Om evakuerte fra Finnmark i 1944
Valborg Gamlesæter Søknad fra en foretaksom kvinne Søknad fra Johanne Dahl om tomt i 1887
Nyksunddagene i bilder 29. - 31. juli 1999
Sigve Hansen Omd Hvor var dette stedet/området?
Valborg Gamlesæter Minner fra et langt fiskerliv II Torstein Olsen, Høydal (1883-1966) forteller
Foto 50-års konfirmanter 1999 Bilde
Jarle Meløy Fra kulturminnedagen 12. sept. 1999 Reportasje med bilder
Jarle Meløy et 80-års minne Øksnes herredstyre i 1919
Foto Øksnes kommunestyre 1996-1999
Sagn og fortellinger fra Øksnes Soger etter Josef Pedersen
Humor i Øksnes
Fra Anton Steffensens notatbok Oppskrifter
Jorun Skaug (f. Gabrielsen) Brev til Leddiken Om vedlikehold på de gamle kirkegårdene
Tidligere årganger av Leddiken Innholdsfortegnelse
Til Alaska i min fars fotspor Rettelse til artikkel i Leddiken 1998
Jarle Meløy Øksnes historielag Om historielaget
20. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1980 - 1989    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2000 - 2009

Denne siden ble oppdatert 15. november 2013