Øksnes historielags årsskrift - "Leddiken"

   Øksnes historielag har hvert år siden starten i 1980 gitt ut årsskriftet "Leddiken". Dette er vårt medlemsblad, og distribueres gratis til alle medlemmene.
Leddiken kommer normalt ut i siste halvdel av november. Forsiden, som ble brukt uendret i 31 år, ble tegnet av Valborg Gamlesæter. Det er blitt fortalt at daværende museumsbestyrer, Ivar Toften, satt modell.
Disse to var blant stifterne av laget 29/2 1980.
Fra og med Nr 32 ble det gjort en endring av forsiden, men hovedmotivet er fortsatt det samme
Fra og med nr 2 (1981) er det annonser i Leddiken. De ble i mange år ledsaget av gamle fotografier som passet til annonsen. Disse fotografiene ble skaffet tilveie av Museum Nord (Øksnes bygdemuseum) samt av private. Det er mange interessante bilder blant dem.

Hva er en leddik?
Om du ser på forsidebildet som har preget bladet i alle år, så ser du at det sitter en "kaill" og leser. Han har ei åpen kiste ved siden av seg. Nede i kista er det et lite rom hvor småsaker kunne oppbevares. Det er en leddik.

Alle Nr. av "Leddiken" kan fortsatt skaffes. Henvendelse til Kasserer

Postadresse: Øksnes historielag, Postboks 509, 8439 MYRE


Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til innholdsfortegnelse 2010 -Innholdsfortegnelse Leddiken 2000
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Jarle Meløy År 2000 I historisk perspektiv?
Lars Saabye Christensen   Golfstrømmen Prolog skrevet til åpningen av kulturtakkefestene i Vesterålen 18. september 1999
Yngvar Gustavsen Tusenårsmarkeringa i Øksnes Reportasje
Valborg Gamlesæter Holm slipp og mekanisk verksted Historikk
Johan Borgos Klagebrevet fra 1695 Brevet, samt bakgrunnen
Ukjent Senjaturen Fra historielagets virksomhet
Marianne Pettersen Beskrivelse av Øksnes anno 1879 Almuens Characteristik, Næringsveie og Levesæt. - Del 1
Kristian Piene Barndomstid i Øksnes i 1940-åra Beskrivelse av bl.a. livet på prestegården
Nelly Johansen Klesvask ved elva i gamle dager
Foto 50-års konfirmanter
Helene Olsen Livets fargespill Tablå oppført på Sandset-skolen først på 1930-tallet
Jarle Meløy Hvordan Alsvåg skole ble til Et 50-års minne
Øystein Rysst Ho Dagmar i Kråkberget og slekta hennes   Om Dagmar Helland
Jarle Meløy Han satte spor etter seg i Øksnes Om lærer Gunder Gundersen - Del 1
Valborg Gamlesæter I skolen og standens tjæneste Øksnes Lærerlag 100 år
Valborg Gamlesæter Maren i Øvergården Om Maren Kristine Ditlefsen
Marianne Meløy Ingeborg Mikkelsdatter, ei kystkvinne? Historisk
Gammellensmannen Sagn og fortellinger fra Øksnes
Diverse Humor i Øksnes
Ukjent Fra Historielagets virksomhet Jekteseminaret
Jarle Meløy Dikting i Øksnes
Margit Sundberg Tilbakeblikk og fremsyn Dikt
Terje Sørvåg En lørdagskveld i 50-åra Dikt
Geir Rognan En hilsen fra ordføreren
21. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2001
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Jarle Meløyu Forord Inn i et nytt årtusen
Ottar Solheim Til de som gikk foran Dikt
Jarle Meløy Oskar Larsen (1924 - 2001) Minneord
Rolf Eilertsen Nanna With - En reise til Langenes i 1909 Om Nanna With
Nanna With Fra Vesterålens ytterside Nanna With forteller
Kitty Toften Litt om skikk og bruk i eldre tid
Rigmor Meløy Kanarilunden Om Arnfinn Haaheim
Øksnes fotoklubb "Kommunikasjon" Bilde
Alfhild Vesterheim Knudsen   Skogsøy Dikt
Kristian Piene Min far Karl Wilhelm Piene
Jarle Meløy Piene som lokalhistoriker
Johan I. Borgos Et opprør i Vestbygda år 1610 Historisk
Jarle Meløy Han satte spor etter seg i Øksnes Om lærer Gunder Gundersen (1834 - 1924) - Del 2
Gunder Gundersen En heltedåd på Finvaag 1913 Et brev fra Gunder Gundersens kopibok
Dikt av ukjent forfatter Til Nyksund
Jarle Meløy Kulturminnedagen 2001 Reportasje
Øyvind Stavnes Vandring i Langenes vær Bilder fra kulturminnedagen 2001
Sigve B. Hansen Høvedsmann for båt, mannskor og mye mer   Om Kåre Hermansens liv og virke
Olav Meløy Sommarøy revy 1928 Sang fra revyen
Jarle Meløy Sommarøy revy 1928 Forklaringer og tilleggsopplysninger
Valborg Gamlesæter Fra den gamle utstyrskista Gammelt håndarbeid
Alfhild Reinholdtsen Minneglimt fra et svunnet århundre Barndoms- og ungdomsminner
Marianne Pettersen Prestens Nils Aalls beskrivelse av Øksnes Del 2
Arne Danielsen Ski som fremkomstmiddel på Sandset Bilder
Jarle Meløy Arne Bjørnstad Krigsseiler og forfatter
Arne Bjørnstad Da sykestua ble bygd Historie
Diverse fortellere Humor i Øksnes
Valborg Gamlesæter Når enden er god Humor fra Nyksund
Gammellensmannen Om sterk gjeitmelk Humor
Rigmor Meløy Gamle utrykk blir som nye Lokale utrykk
Roar Harberg Redningsskøyta "Bergen"s forlis Historisk
Ottar Solheim Livet ditt taler Dikt
22. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2002
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Jarle Meløy Forord "Øksnesskolen" som kulturbærer og kulturformidler
Ole H. Bremnes Den gamle skole Dikt
Sam Tore Bamble "Øksnesskolens" utgangspunkt Katekismetavla i Langenes kirke 400 år
Johan Borgos Skolen i Øksnes før 1862 Foredrag på kulturminnedagen 2002
Valborg Gamlesæter   Instruks for tilsynspigerne ved Øksnes kommunes fastskoler  
Valborg Gamlesæter Noen refleksjoner om den gamle instruks
Olav Martinussen Minbarndoms skole på Gisløy og Strengelvåg Utdrag av et foredrag fra 1992
Johannes Rørtveit Fra min barndomstid i Finnvågan Barndomsminner
Jarle Meløy Fra "omgangsskole" til kretsvise fastskoler i Øksnes Kretsordninger og skolebygging i et 100-års perspektiv
Red. De var med og formet øksnesfolket Et billedgalleri av en del kjente lærerpersonligheter før 1940
Kaare Jacobsen Fra husmannsgutt til kommandørkaptein Omtale av Sverre Hansen fra Solbakken på Skogsøya
Valborg Gamlesæter Gammelt håndarbeid fra Nyksund Gammel hekleteknikk
Nelly Johansen Minner fra Nyksund Ungdomsminner
Jarle Meløy Kulturminnedagen 2002 Reportasje med bilder
Ivar Toften Halfdan P. Toften. Fisker, Gründer og eventyrer
Tormod Eide Da de kom og henta far Fra 2. verdenskrig
Øystein Rysst En heder til havfolket Bokmelding om "I Skjalgs rike"
Jarle Meløy En stor dag i Tinden Reportasje med bilder
Johan Borgos En kortfattet historie om Tinden Historikk
Sigve B. Hansen Arnljot Nilsen. Et langt liv som fisker og samfunnsmenneske Artikkelen er bygd på et intervju som Kaare Hagerup og Ole Vangen hadde med Arnljot
Jarle Meløy Sommarøy-revy 1928 Noen kommentarer
Jarle Meløy Humor i Øksnes "O salige stund uten like(t)"
Jarle Meløy Arne Danielsen 80 år Gratulasjon
Red. Øksnes historielag Orientering
23. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2003
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Godt for helsa Forord
Bjørnstjerne Bjørnson   For de sårede Dikt
Johan I. Borgos Vår medisinske kulturarv Medisinsk utvikling
Jarle Meløy Det frivillige helsearbeid i Øksnes Omfang og oppslutning
Birger Hansen Sandset Helselag 1941-2003 Historikk
Jarle Meløy Steinland Helselag Ei allsidig kultur- og velforening
John Øygård Røde Kors i Øksnes Historikk
Valborg Gamlesæter Jordmortjenesten i Øksnes og Langenes Historikk
Arnfinn Berg En hilsen fra gammeldoktoren Dr. Berg forteller om sine opplevelser
Jarle Meløy Arne Stokstad, en distriktslege vi minnes Fra hans tid i Øksnes
Asbjørn Paulsen Om tannhelsetjenesten i Øksnes Historikk
Ivar Toften Hekseprosessene Historisk
Red. Kulturminnedagen 2003 Reportasje
Oddbjørg H. Eide Naturens apotek - og de som brukte det Litt om legeplanter og folkemedisin i Øksnes
Oddbjørg H. Eide Personer i Øksnes som drev med folkemedisin   Kloke koner - og menn
Jarle Meløy Sokneprest Einar Lothe i Øksnes En presentasjon
Jarle Meløy Blankstilla og godvær Intervju med Jens Lothe
Abel Notkevich Polakken som ble Øksnesværing Portrett av Gustav Notkevich
Kolbjørn Haaheim Ungdomsminner fra Nyksund
Valborg Gamlesæter Bestemors sengeteppe Gammel brukskunst
Arvid Ellingsen Livshåp Dikt
Harald Danielsen Fugledød på Langryggvatnet Historie fra 1932
Jarle Meløy Da han Tykje besøkte Melrabben Fortelling
Valborg Gamlesæter En "ill" kur Legehumor
Humor i Øksnes
Øksnes Kulturkontor Kommunedelplan for kulturminner
"Med hjartet på rette staden" Etterord
24. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2004
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Jarle Meløy Forord Bør vi få ei egen kulturhistorie i Øksnes?
Olaus Fredrik Dreyer Prolog Dikt
Johan Borgos Tråder i Vesterålens kulturarv Om utviklinga
Jarle Meløy Om ungdomslagene i Øksnes
Tormod Eide Sokneprest Einar Lothe Personlige erindringer
Johan J. Skålebøl Om Kolbein Håheim Minner fra fembøringens historie
John Øygård Om legatene i Øksnes Om de forskjellige Legat som harr vært/er i Øksnes
Håkon M. Pettersen Ballast og bør fra heimbygda Om boka "Ballast"
Gisle Røthe Til eventyrlandet Gisløya Ei femti år gammel reiseskildring
Fotos: Øksnes for hundre år siden Fra Handelskalenderen
Turid Kristoffersen Helgebussen Om bussen til Helge Jenssen
Lynghild Marthinussen  En farlig skolevei Barndomsminne
Hilde J. Hansen Innholdsrike fortellerdager i Nyksund Reportasje
Harald Danielsen Den sommeren det bare var solskinnsdager Barndomsminne
Jarle Meløy Vi går i land på Børøya Reportasje fra arkeologikurs
Valborg Gamlesæter Kulturminnedagen i Øksnes 2004 Reportasje
Sigve Hansen Høvedsmann i ei brytningstid Et portrett av Tormod Kroknes
Eliot Bentsen Mitt liv og mitt virke - utdrag Barndomsminner
Valborg Gamlesæter Nyksund fra tida rundt århundreskiftet Beskrivelse av stedet
Valborg Gamlesæter Om Withgården og menneskene som bodde der 
Valborg Gamlesæter Fint gammelt nattlinnet Kunsthandverk
Valborg Gamlesæter Peder "bakar" som frisør Munter historie
Ivar Toften Oppkastan på vestsida av Meløy Sagn
Jarl Meløy Humor i Øksnes
Øksnes historielag Årsmelding for 2003
25. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2005
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord Politikk som hovedtema
Hilde Johanne Hansen Det va en gang et sted Dikt
Johan I. Borgos En kommune blir til Historikk
Jarle Meløy Øksnes i 1905 Historisk
Rolf Hermansen Historien om Håkon Høyer Alsvågmannen som var med å hente Kong Haakon til Norge i 1905
Jarle Meløy Kommunedelinga i 1919 Historisk
Jarle Meløy Stortingsmenn i Øksnes Historisk
Berge Furre Asbjørn Holm Stortingsrepresentant for kystfolket
Jarle Meløy Finn Knutsen Politiker og samfunnsbygger
Hilde Johanne Hansen Glimt fra de lokalpolitiske partiene i Øksnes  Lokalpolitisk historikk
Marianne Meløy Veivalg Humor
O. Nicolaissen Valgmandsskyss i Nordland omkring 1820 Fortelling fra "Fra Skisser og Sagn"
Torgeir Larsen Sparebanken i Øksnes 100 år Fra bankens historie
Sverre Gamlesæter Langenes Sparebank Prolog fra 1955
Johan I. Borgos Teknologi og sårbarhet Om utvikling av båter, utstyr og fiskeredskap
Halvard Kristian Toften Portrett av min far, Ivar Toften Biografi
Paul Hals Kulturminnedagen 2005 Billedreportasje
Jarle Meløy Einar Lothe som kunstner
Øksneskunst Maleri av Villy Solheim
Sigve Hansen 80 år Vi gratulerer Valborg Gamlesæter
Jarle Meløy King Fisher. En familiebedrift på Romset Historikk
Jarle Meløy Om juksamaskinen og dens oppfinner Om Torbjørn Christiansen, Nyksund
Valborg Gamlesæter Gammelt handarbeid; Kraven
Johan I. Borgos Den sprukne klokka Om klokka i Øksnes kirke
Harald Danielsen Stefanus i Breivika Historien om en kraftkar
Lynghild Marthinussen Kjerringa med kjevlet Om ei bakstekone på Gisløya
Marianne Meløy Gammeldans på Instøya Humor
Kjersti Øvergård Huldra i Høydalen Arne Høydal forteller
Yngvar Gustavsen Hanen i Bollvågen Humoristisk sann historie
Valborg Gamlesæter Å lægge tè førr sæ Humor
Foto: Gamle handelssteder i Øksnes Bristrand og Sunderøy
Solbjørg Helland Pedersen  Om jordmortjenesten i gamle Langenes Rettelse til artikkel i 2003
Red. Etterord
Red. Til minne Kåre Elias Arntzen
Kåre. E. Arntzen Bønn
26. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2006
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord Vår kristne kulturarv
Evy Brun Prolog til Myre kirkes 25-års jubileum Dikt
Johan I. Borgos Fra fjord og fjære Om Magnus Brostrup Landstad
Jarle Meløy Kirkene i Øksnes Oversikt
Johan I. Borgos Prestene i Øksnes Historikk
Johan I. Borgos Sokneprester i Øksnes de siste 50 år Bilder og virketid
Jarle Meløy En kirkens tjener Intervju med Edmund Brun
Tore Sandvik Den Evang. Lutherske Frikirke Historikk
Kai Hansen Pinsebevegelsen i Øksnes Historikk
Eiliv Pettersen For havets folk Om Den Indre Sjømannsmisjon i Øksnes
Anne-Linn Nygård Første skritt i kvinnefrigjøringa Kvinnenes rolle i misjonsarbeidet i Øksnes
Anne-Linn Nygård Misjonsarbeid? Ja takk! Intervju med Edny Evensen
Gisle Røthe "Min kjæreste skat" Om dagligliv, kjærlighet og gudstru i et øysamfunn for 90 år siden
Red. Øksneskunst Portrett av Gunn Vottestad
Foto: Altertavla i Langenes kirke
Foto: Altertavla i Myre kirke
Foto: Øksnes kirke Fiskernes dag i 1989
Valborg Gamlesæter  Putevar og overlaken i engelsk broderi  Gamle broderier
Paul Hals Fra Klodalen for 90 år siden Utdrag av hyttebok
Børge Evensen Flatholmen i Steinlandsfjorden En av Nord-Norges merkeligste gravplasser.
Halvard Toften Rypejakt i Vesterålen Historikk om jakt og jegere i Øksnes
Kristian Steffensen "Steffensen - stor jaktmann" Ei beretning fra krigstida (2. verdenskrig)
Marianne Meløy Houdini i Ullkåpa Humor
Jarle Meløy Inspirasjon på morrakvisten Humor
Diverse. Fra barnemunn Humor i Øksnes
Red. Bokmelding "Ballast 2" i salg
Red. Bokmelding "I draumen sprang eg"
Red. Etterord
27. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2007
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Red. Forord Vern vår kystkultur
Cato Rødsand Farvel og stig på Dikt
Johan I. Borgos Fra bondelensmann til moderne politi Om lensmenn i Øksnes og Langenes
Yngvar Gustavsen Minneord om Olav Hjellsand Nekrolog
Sigve Hansen Litt rettshistorie Rettshistorikk
Red. Et drama i Lifjorden Historikk. Må ses sammen med neste artikkel
Johan Borgos Drapet i Lifjorden Historisk
Foto: Gullbryllup på Myre Fra Ogea og Fredrik Eriksens Gullbryllup i 1948
Jarle Meløy Da Kong Haakon ga støtte til nybåt i Øksnes Historisk. Kong Haakon støttet Valdemar Vottestad med kr 100,-
Idar Ovesen Fiskerflåten i Øksnes Bokanmeldelse av Finn Steens bok
Marcus M. Bull Bergverksvirksomhet på Skogsøya Historisk
Johannes Rørtveit Historien om Vesbygas kapell Historisk
Yngvar Gustavsen Innvielsen av Barkestad kapell. Historisk
Jarle Meløy På nøytralitetsvakt under 1. verdenskrig
Foto: Ragna B. Eriksen Gammelt skolebilde fra Langenes
Valborg Gamlesæter Driftige damer på handelssted og i fiskevær
Valborg Gamlesæter Gammelt broderi fra Nyksund Gammel kunst
Svein-Arne Nilsen Øksnes-kunst Svanhild Reinholdtsen
Svein-Arne Nilsen Dukkemuseet på Myre Ei unik samling i europeisk sammenheng
Svein-Arne Nilsen Fortellerdagene i Nyksund Reportasje
Hilde Johanne Hansen Fjernsynets inntog i Øksnes Historikk
Finn Knutsen Da Øksnes og Langenes kommuner ble sammenslått  Fra Øksnes politiske historie
Halvard Kr. Toften Om skiidrett og friidrett i Øksnes Idrettshistorikk
Jarle Meløy Charles Johnsen, slik vi husker han Minneord
Lynghild Marthinussen Gisløyflaget - mitt drømmehav Barndomsminner
Ivar Toften En hardhaus om Ole Eriksen, Klo
Rolf Hermansen Alfred "Sannan" En loka variant av Hasuns "August"
Jorun (Bolstad) Tollefsen  Et barndomsminne fra Sommarøya Humor
Marianne Meløy Globale Petra Humor
Yngvar Gustavsen Humor i Øksnes Humor
Yngvar Gustavsen Arne Danielsen og Marmælen
Cato Rødsand Marmelen min Dikt
Jarle Meløy Ei praktbok om Skipnes Bokanmeldelse
Red Etterord
28. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2008
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Yngvar V. Gustavsen (red.)  Forord Handelsvirksomhet i Øksnes
Hans Lind Jul Dikt
Johan I. Borgos Handel i tidligere tider Fra Bergenshandelen til spesialforretninger
Yngvar Gustavsen Handel med pomorene Historikk om pomorhandelen
Yngvar Gustavsen Markedet på Stokmarknes Historikk og minner
Johan Borgos Kulturliv på et handelssted Fra Breistrand
Hans Lind På krita Dikt
Ranveig Schultz Gratulerer Telegram til Carl Renø på 85 års dagen
Red. Om ei fraktskute og en skipsfører Innleding til neste artikkel
Leif B. Lillegaard Med åtte tommer fribord Beskrivelse av hadangerjakta "Gurine" (1880). Den kom til Skipnes i 1934 ofikk navnet "Halsøy".
Jarle Vangen Handelsbetjent i Tinden Egne opplevelser hos Skjalg Halmøy
Abel Notkevick Det var en gang Handelsvirksomhet i Kavåsen
Jarle Meløy Om skrepphandel og annen "gårdshandel" i Øksnes 
Jarle Meløy Minneord om Dagfinn Endresen
Jarle Meløy Om "Nordlandsviser" og dikteren Hans Lind Biografi
Svein-Arne Nilsen Glassblåseriet Blås Ide En viktig tilvekst til kunstnermiljøet i Øksnes
Yngvar Gustavsen Staven - en gård i Øksnes hvor Stavøya ligger Historikk
Yngvar Gustavsen Minneord om Arne Danielsen
Lynghild Marthinussen Da Norge var okkupert Minner fra 2. verdenskrig
Tillitsverv i Øksnes historielag Tillitsvalgte i 2008/09
Skirenn på Skogsøya i 1937 Resultatliste
Asbjørn Pettersen 70-års minne fra skirenn på Skogsøya Minne fra barndommen
Jarle Meløy Folket på Vinje Bokanmeldelse av Johannes Rørtveits bok
Svein-Arne Nilsen Humor i Øksnes Politisk? humor
Hans Lind Di sula opp Dikt
Kjersti T.H. Øvergård Bredsandkisten Beskrivelse av gammel utstyrskiste
Skjalvor Lind Om lærerinne Ågot Vik og en elev Minner
29. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019Innholdsfortegnelse Leddiken 2009
 
Forfatter Artikkelnavn Omhandler
Yngvar Gustavsen Leddiken 30 år Generelt om Leddiken
Birgith Sørå Mitt barndomshjem på Sørsand Dikt
Johan Borgos Gammel overtru - og ny Generelt om overtru
Yngvar Gustavsen Fra Nordlands fortid Om Olaus Nicolaisen
Olaus M. Nicolaisen Skattegraverne Sagn
Johan Borgos Presten og samen Historisk
Kurt Karlsen Huldra - en eventyrfigur jeg kjenner
Anne Gustavsen To historier - fra Kråknes og Høydalen Sagn
Jarle Meløy "Gjenferd" i haustmørket humor
Hilde Johanne Hansen Kaffegrutens påståtte magiske kraft Utdrag fra foredrag holdt på Kulturminnedagen 2009
"E. Heggenes" Prestegårdsspøkelset på Øksnes Historie hentet fra "Gjenferd i Søkelyset"
Paul Hals Kom han tilbake for å kontrollere Gjenganger eller ?
Otto Rinnan Uværet den 25. januar 1893 Skrevet i 1952 av en som berget livet
Johan Borgos Da det raste overalt i Øksnes Ras-katastrofer i Øksnes på 1600- og 1700 tallet
Hermod Antonsen Stedsnavn i Rødsanddalen
Paul Hals Sommerminner fra 1917 i Klodalen Utdrag fra hyttebok
Anne-Linn Nygård Handelsstedet Smines er ei levende historiebok  Historikk
Marianne Meløy Engel i ruta Humor i Øksnes
Marianne Meløy Når avindsjuka blir voldsom Humor i Øksnes
Roar Harberg Guttan fra Nøkksund Den gang det var internat ved Husjord skole
Anne-Linn Nygård Fra den kvitmalte stua til den store katedral Om Ove Kristian Sundberg
Valborg Gamlesæter Liturgiske tekstiler i Myre kirke
Lynghild Martinussen Et stormfullt møte Om misjonsmøte og uvær
Jarle Meløy / Y. Gustavsen  Stor bokhøst i Øksnes Om "Folket på Vinje" Bind 2 av Johannes Rørtveit, "Alle dine brenninger" av Willy Solheim og "Hundre år" av Herbjørg Wassmo
Kristine Holter ("Kitty") Barndomsliv på Sunderøy Skildring av livet på Sunderøya. (Også trykt i 1990)
Anne-Linn Nygård Da skoledagen startet med salme og Fadervår Skole rundt 1930
Foto: Ragna B. Eriksen Skolebilde fra Husjord Skolen holdt til på "Bakeriet" på Langenes
Foto: Ukjent Bryllup på Stavøya i 1919 Brudeparet er Jalmar og Lilly Johansen
Redaksjonen Oversikt over artikler de siste 10 år
30. årgang
Tilbake til hovedsiden     Til innholdsfortegnelse 1990 - 1999    Til toppen av siden    Til innholdsfortegnelse 2010 - 2019

Denne siden ble oppdatert 21. november 2019